Todennäköisyyslaskenta II

MAT22001--MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIa-IIb, 5+5 op

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen kaikissa kandiohjelmissa. Syksystä 2017 alkaen kurssi on jaettu kahteen osaan. Siirtymäsäännökset ovat melko selkeät: vanha 10 op:n kurssi korvaa tarvittaessa uudet 2 x 5op:n kurssit ja päinvastoin.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Luentomateriaalit eli prujut sekä luentokalvot. Luentokalvot usein vain lyhennetty versio prujusta.

Sisältö

Kurssi alkaa pikakertauksella todennäköisyyslaskennan ja kombinatoriikan perusteisiin. Melko pian edetään vähän syvemmälle satunnaismuuttujien, diskreetin ja jatkuvan jakauman sekä odotusarvon määritelmiin.

Kokonaan uutta asiaa tulee paljon: useampiulotteisia jakaumia (satunnaismuuttujien sijaan siirrytään satunnaisvektoreihin ja -matriiseihin), niiden tunnuslukuja (esimerkiksi kovarianssimatriisi), ehdollisia odotusarvoja sekä iso joukko erilaisia epäyhtälöitä ja raja-arvolauseita.

Todelliset esitiedot

Periaatteessa kurssilla ei ole kummoisiakaan esitietoja lukiomatikan lisäksi, koska kaikki tarvittavat asiat kyllä esitellään kurssilla. Käytännössä on erittäin suositeltavaa käydä ensin kurssit Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä Matemaattinen analyysi I-IV. Todarin ykköskurssi ei ole niinkään välttämätön, jos osaa hyvin lukion matematiikan todennäköisyyslaskennan, joten kurssin voi halutessaan yrittää suorittaa jo toisena opiskeluvuonna.

Kurssin käytännöt

Kurssi järjestetään periodeissa I-II, ja sen suositeltu suoritusajankohta on 3. opiskeluvuoden syksyllä.

Kurssilla on varsin perinteiset luennot + laskarit kerran viikossa. Yht. 12 laskarikertaa, ja laskareista saa lisäpisteitä kokeeseen.

Kurssilla on käytössä Presemo-keskustelualusta, ja monesta muusta kurssista poiketen siitä on usein ollut myös hyötyä laskareiden tekemisessä. Erityisesti luennoija eli Petteri seuraa Presemoa aktiivisesti.

Suoritustavat

2 kurssikoetta tai laitostentti. Kurssikokeet suositeltavia lisäpisteiden takia sekä niihin sallittavan A4-kokoisen omatekoisen lunttilapun takia.

Työläys

10 nopan kurssina työmäärä kannattaa jaksaa tasaisesti molemmille periodeille. Kurssin läpäisy arvosanalla 1-2 ei rehellisesti sanottuna vaadi hirveästi töitä kokeiden ollessa usein helpohkoja. Parhaat arvosanat vaativat laskareiden ahkeraa tekemistä, jotka ovat välillä varsin aikaavieviä.

Muuta

Kurssin luennoija Petteri on poikkeuksellisen motivoitunut luennoija, jonka voi usein yhyttää myös Kumpulan kolmoskerroksen käytäviltä ja vetää hihasta. (Kannattaa tosin varautua siihen, että kysymykseen saattaa tulla huomattavan laaja ja monipolvinen vastaus.)