Tilastollinen päättely II

MAT22003 Tilastollinen päättely II, 10 op

Pakollisuus ja siirtymäsäännökset

Huomaa: kurssista "Tilastollisen päättelyn kurssi" on historian saatossa ollut useita eri versioita. Tämä sivu käsittelee uutta kurssia "Tilastollinen päättely II", joka sisällöltään ja laajuudeltaan vastaa vanhaa, 10 opintopisteen kurssia.

Kurssi on vapaaehtoinen sekä uudessa että vanhoissa kandiohjelmassa.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Luentomoniste.

Sisältö

Kurssilla syvennetään Tilastollinen päättely I -kurssin asioita, kuten suurimman uskottavuuden estimointia. Erityisesti tilastollisten testien ja luottamusjoukkojen teoriaa täydennetään paljon. Uusina asioina tulevat vastaan mm. informaatio, tyhjentyvyys, tarkentuvuus ja estimaattorien asymptotiikka.

Viime kädessä kurssin ydinaiheen voinee tiivistää kysymykseen "millainen on hyvä tilastollinen estimaattori?".

Todelliset esitiedot

Todari II esitietoineen on välttämätön. Kurssi on loppujen lopuksi hyvin pitkälle todennäköisyyslaskentaa. Matikasta tarvitset Analyysin kurssien tietoja mm. sarjojen suppenemisesta, diffeomorfismeista, supremumista ja osittaisderivaatoista.

Kurssin käytännöt

Luennot ja viikottaiset laskuharjoitukset. Harjoituksiin voi saada apua Kumpulassa Exactum-rakennuksen kolmannen kerroksen käytävällä.

Kokeisiin sai keväällä 2017 luntin mukaan. Lisäksi luennoija laati ison kasan hyviä kertausharjoituksia koetta varten, josta saa myös tuntumaa siihen, mitä kokeessa olisi hyvä osata.

Suoritustavat

Kaksi välikoetta.

Työläys

Kurssi on työläydeltään ja vaikeudeltaan keskitasoa. Se on selvästi haastavampi kuin Tilastollinen päättely I.

Muuta

Kurssin luennoija Petteri Piiroinen on poikkeuksellisen motivoitunut opettaja, ja vastaa yleensä mielellään kaikkiin kysymyksiin kurssiensa presemo-alueella tai häntä Kumpulassa hihasta vedettäessä.