Tilastollinen päättely I

MAT12004 Tilastollinen päättely I, 5 op

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen sekä uutta että vanhaa kandia suorittaville.

Huomaa: kurssia on opetettu aiemmin mm. nimellä Johdatus tilastolliseen päättelyyn (5 op). Lisäksi aiemmin on opetettu kurssia "Tilastollinen päättely" (ilman roomalaisia numeroita perässä), joka vastaa nykyistä jatkokurssia "Tilastollinen päättely II".

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Luentomoniste.

Sisältö

Kurssin keskeiset asiat luettelona: tilastollinen malli, uskottavuusfunktio, luottamusjoukko, regressiosuora ja Bayes-päättelyn alkeet.

Käytännössä kurssilla aloitat perehtymisen seuraaviin kysymyksiin: sinulle annetaan tällainen tilastoaineisto, mitä siitä voisi päätellä? Mitä virhemahdollisuuksia päättelyssä on?

Todelliset esitiedot

Todarista: pistetodennäköisyysfunktio, tiheysfunktio, odotusarvo, varianssi, perusjakaumat, riippumattomuus. Matikasta: eksponentti- ja logaritmifunktiot, yhden muuttujan funktion derivointi ja maksimin hakeminen, mikä on suora.

Jos lukion matikka on hyvin hallussa, kurssille voi lampsia suoraan. Muuten on hyvä suorittaa Analyysin kursseja sekä Todari I.

Kurssin käytännöt

Kurssilla on normaalit luennot. Harjoitukset palautetaan verkossa, ja lisäksi harjoituksiin kuuluu osana muiden palautusten vertaisarviointia verkossa. Harjoituksiin saa apua Kumpulassa Exactumin 3. kerroksesta.

Kurssi järjestetään 4. periodilla. Syksystä 2017 alkaen se suositellaan tehtäväksi toisena vuotena (aiemmin ensimmäisenä); jos aikataulussa on tilaa, mikään ei toki estä hoitamasta sitä jo ekan vuoden keväällä.

Suoritustavat

Kurssikoe, johon saa lisäpisteitä harjoituksista.

Työläys

Kurssi ei ole aivan yhtä helppo kuin Todari I, eli kurssista ei pääse läpi lukion matikalla. Kohtuullisella panostuksella kurssista pääsee kuitenkin läpi hyvin arvosanoin. Laskareiden vääntämiseen ja vertaisarviointiin saa toki halutessaan kulumaan enemmänkin aikaa.