Tieteellinen kirjoittaminen

Kurssi on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintoja.

Pakollisuus

Kurssi on pakollinen sekä uutta että vanhaa kandia suorittaville. WebOodissa tarjolla olevista kursseista on etsittävä nimenomaan valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi; ainakin tällä tunnisteella on löytynyt aiemmin oikea kurssi. Kurssia kannattaa etsiä myös Avoimesta yliopistosta.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Kurssilla on yleensä opettajasta riippuen luentomateriaalia sekä muutama ehdotettu kirja. Voit lukea niitä, jos haluat.

Sisältö

Kurssin todellinen tarkoitus on varmistaa, että saat kirjoitettua kandin työsi äidinkielelläsi. Se sisältää pikakatsauksen pilkkusääntöihin, sujuvaan tekstiin ja tieteellisen kirjoittamisen erityissääntöihin (tieteellinen tyyli, siteeraaminen, lähdeluettelot, jne.).

Kurssilta ei todennäköisesti saa eväitä taloustieteellisen kirjoittamisen erityiskysymyksiin, koska se on suunnattu kaikille valtsikan opiskelijoille.

Kurssin käytännöt

Kurssin voi suorittaa milloin tahansa opintojen aikana. Käytännössä se on järkevää suorittaa viimeistään ennen kandin työtä. Kurssia järjestetään yleensä ainakin keväisin ja avoimessa yliopistossa kesäisin.

Monilla muilla kursseilla joudut kirjoittamaan esseitä. Jos esseen kirjoittaminen tuntuu vaikealta, tästä kurssista saattaa olla jonkin verran hyötyä.

Työläys

Kurssi ei ole erityisen vaikea. Se vaatii kuitenkin jonkin verran aikaa, koska luennoilla on läsnäolopakko. Jos olet poissa luennoilta, joudut suorittamaan luennoijan antaman korvaavan tehtävän, esimerkiksi kirjoittamaan kurssikirjan jostain luvusta referaatin.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan istumalla luennoilla ja kirjoittamalla muutaman sivun essee sekä mahdollisesti suorittamalla kuulustelu (tentti). Luennoilla voi olla paikan päällä tehtäviä harjoituksia, mutta luennoijan on mahdotonta valvoa, teetkö niitä vai et.

Jos et jaksa istua luennoilla, voit suorittaa kurssin kirjatenttinä. Välttämättä se ei ole yhtään sen helpompi vaihtoehto, koska sinun pitää silloin lukea kirjoista paljon uutta kieleen liittyvää käsitteistöä. Todennäköisesti käsitteitä lukemalla et opi kirjoittamaan valtavan paljon paremmin.

Muuta

Jos haluat opetella hyvän työkalun (talous)tieteellisten artikkelien ja harjoitustöiden kirjoittamiseen, kannattaa harkita LaTeX-kurssia. Opettelu vie oman aikansa, mutta säästää pidemmän päälle monelta päänsäryltä.