Taloustieteen termejä ja sovellutuksia

  Yleistä

  Tämännimistä kurssia on järjestetty kandivaiheen valinnaisena TA5-opintojaksona. Tällä hetkellä kurssia ei näyttäisi olevan opetussuunnitelmassa.

  Viimeisin kurssisivu ja WebOodi-sivu.

  Kirjallisuus ja/tai muu materiaali:

  Eri luennoitsijoiden antama materiaali löytyy nettisivuilta

  Sisältö

  Toteutettu yleensä vierailijaluentosarjasta. Aiheiden syvällisyys vaihtelee suuresti; välillä käydään hyvin sivuaineopiskelijalähtöisesti kansiksen perustermejä, ja välillä syvennytään Paaschen ja Laspeyresin hintaindeksien laskutekniikoihin.

  Todelliset esitiedot

  Ei esitietovaatimuksia.

  Suoritustavat

  Suoritus luentopäiväkirjalla eli tiivistämällä kurssin sisältöä. Luentopäiväkirja on helppo kirjoittaa kalvojen pohjalta jos ei pääse osallistumaan luennoille.

  Työläys

  Aineemme helpoimmat 5 opintopistettä.

  Muuta

  Arvostelu hyväksytty/hylätty.