Taloustieteen perusteet

ECOK-S110 TA1 Taloustieteen perusteet, 5 op

Kurssi WebOodissa.

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen sekä uutta että vanhaa kandia suorittaville.

Kurssi on todennäköisesti syksystä 2017 alkaen hyvin erilainen kuin aiemmin sisäänpääsyn muututtua. Kurssi on todennäköisesti aiempaa suppeampi ja yleisluontoisempi.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Kurssin ensisijainen materiaali on (todennäköisesti) "luentomateriaali" eli kurssisivuilta ladattavat luentokalvot.

Opiskelun tukena on teos Daron Acemoglu, David Laibson, John List (2015): Economics. Erittäin todennäköisesti teoksesta käsitellään kuitenkin vain jotakin osaa.

Jos jokin kohta teoriassa jää askarruttamaan, voit etsiä kirjastosta seuraavia aiempien vuosien kurssikirjoja ja katsoa, löytyisikö niistä selvennys:

  • David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer: Economics
  • N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor: Economics

Sisältö

Kurssilla käsitellään taloustieteen perusteita kahdessa osassa: mikro- ja makrotalousteoriaa. Karkeasti ottaen mikrotalousteoria käsittelee yksittäisten kuluttajien, yritysten ja toimialojen toimintaa, makrotalousteoria kokonaisten kansantalouksien toimintaa.

Kurssin tarkoituksena on alkaa hahmottaa taloustieteellistä ajattelutapaa: jos taloustieteilijä kohtaa kysymyksen, mistä suunnasta hän alkaa sitä ratkoa? Mitkä ovat taloustieteen keskeisimpiä perusperiaatteita?

Kurssin käytännöt

Kurssilla on yhteensä 20h luentoja sekä 2 x 2h laskuharjoituksia (laskareita). Kurssin luennoi professori Hannu Vartiainen.

Kurssi suoritetaan ensimmäisen vuoden ensimmäisellä periodilla.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan kurssikokeella. Kokeeseen osallistuakseen on tehtävä tietty määrä harjoituksia (todennäköisesti 50 %). Lisäksi tehdyistä harjoituksista saa lisäpisteitä kokeeseen.

Muuta

Kurssi on ensimmäinen ja viimeinen yliopistolla käymäsi kurssi, joka tarkastelee taloustiedettä kokonaisuutena.

Jos opiskelet tämän kurssin huolella, se helpottaa ratkaisevasti kaikkien taloustieteen kandikurssien (esimerkiksi Mikro&Makro-kurssit) suorittamista. Yleensä myöhemmillä kursseilla aloitetaan palaamalla peruskurssin asioihin. Siksi voi olla järkevää lukea kirjaa ja miettiä asioita enemmän kuin pelkkä kurssista läpi pääseminen edellyttäisi.