Taloustieteen matemaattiset menetelmät

Siirtymäsäännökset

Kurssi on järjestetty viimeisen kerran vuoden 2016 syksyllä. Kurssia ei siis enää pysty suorittamaan (myöskään yleistenttejä ei järjestetä).

Korvaavuudet:

  • Jos suoritat uutta kandia (olet aloittanut syksyllä 2017 tai siirtynyt syksyllä 2017 tai sen jälkeen uuteen kandiohjelmaan), sinun *ei tarvitse tehdä mitään*. Tämä kurssi ei kuulu tutkintovaatimuksiin.
  • Jos suoritat vanhaa kandia etkä ole aiemmin suorittanut tätä kurssia, voit korvata sen kokoamalla 10 opintopistettä opintoja seuraavista vaihtoehdoista (tiedot 3.6.2017):
    • Mikä tahansa TA5-kurssi
    • Mitkä tahansa matemaattisten tieteiden kandidaatinohjelman kurssit

Luonnollisesti nämä kurssit eivät voi olla sellaisia kursseja, joita sisällytät muihin pakollisiin opintoihin (siis esimerkiksi Matemaattisen analyysin kurssit tai Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I eivät käy).

Matematiikan kandiohjelman kursseista erityisesti Differentiaaliyhtälöt I–II kattavat sisällöltään osan matemaattisten menetelmien kurssien aiheista. Myös omatoimisesta perehtymisestä kurssin kirjallisuuteen/vastaavaan materiaaliin (ks. alta) voi olla hyötyä myöhempien (maisterivaiheen) opintojen kannalta.

Pieni osa kurssin aiheista on siirretty syksystä 2017 alkaen osaksi uusia, vanhat Matemaattisen analyysin kurssin ja Matemaattisen analyysin jatkokurssin korvaavia kursseja (Matemaattinen analyysi I–IV).

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Chiang A C & Wainwright K: Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th ed., luvut 12-20 (s. 347-654)

Olennaisesti sama sisältö esitellään esimerkiksi teoksessa

Simon, C P & Blume L: Mathematics for economists., joka saattaa olla osalle lukijoista kattavampi ja helpommin seurattava. Sitä suosittelee myös Greg Mankiw. Lisäksi tätä kirjaa käytetään opetusmateriaalina mm. vastaavilla Aallon, TaY:n, TuY:n ja JY:n taloustieteen matikan kursseilla, osassa niistä Chiangin kirjan rinnalla.

Lisäksi Tapio Palokankaan kurssille laatima moniste saattaa olla (tai olla olematta) hyödyllinen.

Sisältö

Cramerin sääntö, implisiittinen derivointi, staattinen optimointi (Lagrange, Karush-Kuhn-Tucker -ehdot), 1. ja 2. kertuluvun lineaaristen differentiaaliyhtälöiden kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset ratkaisut, epälineaaristen differentiaaliyhtälöiden kvalitatiiviset ratkaisut, optimikontrolliteoria.