Talouskasvu

Kurssi WebOodissa.

Pakollisuus ja siirtymäsäännökset

Kurssi on pakollinen kandikurssi.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Varsinainen kurssimateriaali on luennoijan luentokalvot. Kalvoissa on materiaalia, jota ei ole kirjassa, ja kirjassa on materiaalia, jota ei kysytä tentissä.

Opiskelun tukena voi käyttää kirjaa

Weil David N. (2012): Economic Growth (3rd ed. tai uudempi)

Sisältö

Kurssilla perehdytään pitkän aikavälin talouskasvun syihin. Kun makron kurssilla käsitellään lähinnä suhdanteita, tällä kurssilla katsotaan, miten talous kehittyy pitkällä aikavälillä.

Kurssi seurailee kurssikirjan jaottelua, jossa pitkälti käsitellään yksi kerrallaan erilaisia mahdollisia selityksiä talouskasvulle (fyysinen pääoma, teknologia, "tehokkuus", väestönkasvu, koulutus, tulonjako, kulttuuri, maantiede, luonnonvarat, julkinen sektori, ...). Kurssin käsittelemien asioiden laajuuden vuoksi se ei aina tunnu muodostavan kovinkaan koherenttia kokonaisuutta.

Todelliset esitiedot

Kurssilla ei ole sanottavia esitietovaatimuksia.

Matemaattisesti lukion oppimäärällä selviää kurssista mainiosti: on mahdollista, että tentissä pitää derivoida polynomia tai ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä.

Kurssin käytännöt

Kurssi suositellaan tehtäväksi toisena opintovuonna, ja se järjestetään 4. periodilla. Se sopii hyvin suoritettavaksi myös toisen makrokurssin ohessa 1. opiskeluvuotena.

Kurssilla on yhteensä 20 tuntia luentoja ja 4h pakollisia laskuharjoituksia. Kurssin opettaa Tapio Palokangas.

Suoritustavat

Kuulustelu, johon osallistuminen edellyttää laskuharjoitusten tekemistä.

Keväällä 2017 kurssin suoritukseen kuului essee ja yksinkertainen regressioanalyysi, mutta opetussuunnitelman perusteella keväällä 2018 kurssi suoritetaan taas loppukuulustelulla.

Työläys

Kurssi ei ole työläs. Koetehtävinä on yleensä lyhyitä määrittelytyyppisiä tehtäviä ja laskuharjoitusten tyylisiä tehtäviä.