Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely

ECOK-250 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, 5 op

Kurssi WebOodissa.

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen vanhoissa kandiohjelmissa. Uusissa kandiohjelmissa se on vapaaehtoinen.

Jos suoritat uutta kandia (olet aloittanut syksyllä 2017 tai siirtynyt uuteen kandiohjelmaan) ja olet aiemmin suorittanut vanhan kurssin "TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely", voit korvata uuden pakollisen kurssin "TA2 Asiantuntijataidot" vanhalla TA2-kurssilla.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Vierailevien luennoijien luentokalvot. Aiempina vuosina osa luentokalvoista ei välttämättä ole auennut kovinkaan hyvin itsenäisesti (ilman, että luennoija samalla selittää, mitä kalvossa esitetään). Jos tähtäin on tentissä, tällä ei ole suurta väliä, koska näistä materiaaleista harvemmin kysytään mitään tentissäkään.

Sisältö

Kurssilla ei ole yleensä ollut tarkkaa teemaa, vaan käsiteltävät alueet ovat vaihdelleet sen mukaan, keitä kurssin järjestäjät ovat saaneet luennoijiksi.

Usein vierailevat luennoijat ovat olleet hyvin korkeatasoisia puhujia, ja keskimäärin luennot ovat kiinnostavia.

Todelliset esitiedot

Ei todellisia esitietoja. Pieni osa luennoista saattaa avautua astetta paremmin, jos olet suorittanut muita taloustieteen kursseja.

Kurssin käytännöt

Vain luennot.

Suoritustavat

Loppukoe.

Työläys

Lähtökohtaisesti kurssi ei ole ollut työläs: riittää istua luennot läpi ja ymmärtää kuulemansa. Suurin osa luennoista ei ole kovin vaikeaselkoisia.