Raha ja rahapolitiikka

ECOK-254 TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi I, 5 op

Pakollisuus

Kurssi on valinnainen TA5-kurssi sekä vanhaa että uutta kandia suorittaville.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Luentomateriaali, ei kirjallisuutta. Vanhat luentomateriaalit löytyvät (tätä kirjoittaessa) Moodlesta. Luennoija on aiemmin ollut kitsas jakamaan niitä ennen kuin vasta luentojen jälkeen, mutta hyvin on yleensä pärjännyt edellisen vuoden kalvoilla.

Sisältö

Kurssilla perehdytään rahajärjestelmien historiaan, rahateoriaan ja rahapolitiikkaan. Kurssi ei ole erityisen syvällinen katsaus kahteen jälkimmäiseen, ja varsinkaan se ei korvaa rahoituksen erityiskursseja. Aiheittain kurssilla käsitellään rahan määrittelyä ja tarkoitusta, rahan tarjontaa (erityisesti pankkien roolia), rahoitusmarkkinoiden tehtäviä, pankkijärjestelmän vakautta ja finanssikriisejä, valuuttakurssijärjestelmää, rahan kysyntäteorioita, inflaatiota ja deflaatiota, maksujärjestelmiä (vierasluento), Phillipsin käyrää, rationaalisia odotuksia, keskuspankin tehtäviä ja eurojärjestelmää.

Todelliset esitiedot

Peruskurssin makro-osuus antaa tukevan pohjan opiskelulle. Kurssi sisältää monin paikoin samantyyppisiä kysymyksiä kuin Makrotalousteorian aineopintokursseilla käsitellään, joten kurssit tukevat toisiaan. Matematiikkaa ei tarvitse osata ensimmäisen asteen yhtälöitä syvällisemmin.

Kurssin käytännöt

Kurssi on perinteinen luentokurssi, joka sisältää yhteensä 24 tuntia luentoja (ei laskuharjoituksia). Syksyllä 2017 se järjestetään toisessa periodissa. Luennoija on Juha Tarkka Suomen Pankista.

Suoritustavat

Kurssikoe, jossa on yleensä joukko lyhyitä käsitteiden määrittelytehtäviä sekä hieman pidempiä esseetehtäviä.

Työläys

Kurssilla käsitellään melko lavea kokonaisuus aiheita, mutta loppujen lopuksi kaikkia sen aiheita käsitellään melko ylimalkaisella tasolla.

Muuta

Kurssi voi auttaa myös makrotalousteorian rahaosioiden suorittamisessa. Luennoijana Tarkka pitäytyy melko uskollisesti omissa luentokalvoissaan.