Opiskelijan digitaidot

  Kurssi on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisiä yleisopintoja. Tämä teksti on kirjoitettu sillä oletuksella, että kurssi vastaa likimain vanhaa TVT-ajokorttia. (TVT = tieto- ja viestintätekniikka.)

  Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

  Kurssi on pakollinen uutta kandia suorittaville (syksyllä 2017 aloittaneille tai uuteen kandiohjelmaan siirtyneille).

  Jos suoritat uutta kandia ja olet suorittanut TVT-ajokortin, voit korvata sillä tämän kurssin.

  Jos suoritat vanhaa kandia etkä olet suorittanut TVT-ajokorttia, voit korvata ajokortin tällä kurssilla.

  Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

  TVT-ajokortin kurssimateriaalina on ollut verkossa itsenäisesti luettava materiaali.

  Sisältö

  Kurssilla tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen peruskäyttöön, yliopiston TVT-palveluihin, tekstien ja kuvien muokkaamiseen, tiedonhakuun ja tietoturvaan.

  Suoritustavat

  Kurssi suoritetaan kahdessa osassa.

  Ennen tenttiä sinun pitää tehdä joukko harjoituksia itsenäisesti verkossa. (Teoriassa tähän osioon kuuluu myös opetusmateriaaliin tutustuminen.) Tämän jälkeen varat ajan tenttiin, lampsit ilmoitettuun yliopiston tietokoneluokkaan ja teet yksinkertaisia monivalintatehtäviä.

  Työläys

  Erittäin todennäköisesti tältä kurssilta noukit opintojesi helpoimmat opintopisteet.

  Muuta

  Tällä kurssilla et opi tekemään tietokoneella esimerkiksi tilastollista analyysiä tai kauniita raportteja. Ne taidot kannattaa hankkia muualta.

  Kurssin materiaaleista yliopiston omia palveluita koskeva osio sen sijaan saattaa olla sinulle hyödyllinenkin, myös kurssin jälkeen.