Mikrotalousteorian syventävä kurssi

ECOM-G310 Microeconomics 1, 5 op ja ECOM-G311 Microeconomics 2, 5 op

  • Kurssit WebOodissa: 1 ja 2

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssit ovat pakollisia kaikille maisterivaiheen opiskelijoille.

Lähtökohtaisesti suoritetaan syventävät kurssit Microeconomics 1Microeconomics 2 (vanha maisteriohjelma tai uuden maisteriohjelman yleinen linja).

Uuden maisteriohjelman tutkimuslinjalla (research track) kuitenkin suoritetaan laajemmat, ns. tohtoritason kurssit Advanced Microeconomics 1, 2, 3 ja 4. (Ensimmäinen kurssi WebOodissa: Advanced Microeconomics I.)

Katso tarkemmin uuden maisteriohjelman infopaketti.