Mikrotalousteorian kurssi

ECOK-210 TA3a Mikrotaloustiede I, 5 op ja ECOK-211 TA3b Mikrotaloustiede II, 5 op

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen sekä vanhaa että uutta kandia suorittaville.

Syksystä 2017 alkaen kurssi on jaettu kahteen 5 opintopisteen osaan, TA3a Mikrotaloustiede I ja TA3b Mikrotaloustiede II (ECOK-210 ja ECOK-211).

Jos suoritat uutta kandia (olet aloittanut syksyllä 2017 tai siirryt uuteen kandiohjelmaan) ja olet suorittanut vanhan 10 op:n TA3a-kurssin, voit korvata sillä uudet 5 op:n kurssit.

Jos suoritat vanhaa kandia, voit korvata näillä uusilla kursseilla vanhan, 10 op:n TA3a-kurssin.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Varian H R: Intermediate Microeconomics. A Modern Approach (7th ed.), ei lukuja 11 ja 13.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ekonomistille välttämättömiin mikrotalouden perusteisiin, kuten kuluttujan valintaan ja yrityksen teoriaan. Optimointiongelmia ja Lagrangen funktiota joutuu pyörittämään useampaankin kertaan.

Todelliset esitiedot

TA 1 antaa hyvän pohjan. Lisäksi Analyysin kursseista (vanhasta Analyysin jatkokurssista) tai vastaavista tiedoista on hyötyä optimointiongelmien kanssa: käytännössä pitää tietää, mikä on osittaisderivaatta ja miten Lagrangen menetelmällä voi ratkaista yksinkertaisia, yhtälörajoittein annettuja minimointi- tai maksimointiongelmia.

Kurssin käytännöt

Kummallakin kurssilla on yhteensä 18h luentoja sekä 3 x 2h laskareita. Luennoija VATT:n Marita Laukkanen. Periodit 1–2, suositeltu suoritusvuosi 2. Monet opiskelijat ovat kuitenkin suorittaneet kurssin jo ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Laskarit ovat pakollisia (niitä on suoritettava vähimmäismäärä, jotta voi osallistua kurssikokeisiin).

Suoritustavat

Kaksi välikoetta tai loppukuulustelu (jossa laskaripisteet eivät enää auta!).

Työläys

Kurssin työläys ei vastaa 10 opintopistettä, vaan viitosen voi saada vähemmälläkin duunilla. Kurssikirjaa ei tarvitse hallita kokonaan eikä erityisen syvällisesti päästäkseen kurssista läpi. Tulevien opintojen kannalta voi tietenkin olla silti hyödyllistä pyrkiä lukea kirjaa tarkemmin kuin pelkkä läpi pääseminen edellyttäisi.

Laskareiden tekoon kannattaa panostaa, vaikka ne saattavat tuntua tylsiltä. Useimmiten ne alkavat lauseilla "Pekka tykkää omenoista ja päärynöistä. Omenat maksavat x ja päärynät y euroa". Sitten derivoidaankin puoli tuntia sitä, kuinka monta Pekka ostaa.

Muuta

Kurssia luennoi jälleen syksyllä 2017 Marita Laukkanen. Aiempina vuosina Maritan pitämillä luennoilla on yleensä lähinnä luettu luentokalvot ääneen yleisölle. Jos pystyt lukemaan kirjaa ja luentokalvoja itsenäisesti, voi luennoilla käymisen lisäarvo jäädä melko pieneksi.

Varianin kurssikirja on pätevä opus. Kannattaa kuitenkin huomata, että tentissä saattaa olla jokin yksittäinen kysymys, jossa kurssikirjasta on vähänlaisesti jos lainkaan apua. (Tehtävä saattaa koskea esimerkiksi jotain käsitettä, joita kurssikirjassa ei mainita lainkaan.) Vähimmillään kannattanee siis lukea luentokalvot hyvin läpi ja käyttää kirjaa apuna, jos jokin kohta ei oikein aukea tai haluaa muuten syventää ymmärrystään.

Kurssikokeiden tehtävät ovat yleensä olleet hyvin samanlaisia tai jopa täysin identtisiä kuin laskuharjoitustehtävät ja vanhojen vuosien kokeiden tehtävät.