Makrotalousteorian syventävä kurssi

ECOM-G312 Macroeconomics 1, 5 op ja ECOM-G313 Macroeconomics 2, 5 op

  • Kurssit WebOodissa: 1 ja 2

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssit ovat pakollisia kaikille maisterivaiheen opiskelijoille.

Lähtökohtaisesti suoritetaan syventävät kurssit Macroeconomics 1Macroeconomics 2 (vanha maisteriohjelma tai uuden maisteriohjelman yleinen linja).

Uuden maisteriohjelman tutkimuslinjalla (research track) kuitenkin suoritetaan laajemmat, ns. tohtoritason kurssit Advanced Macroeconomics 1, 2, 3 ja 4. WebOodi-linkki ensimmäiseen kurssiin: Advanced Macroeconomics 1.

Katso tarkemmin uuden maisteriohjelman infopaketti.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

P.B. Sorensen & H.J. Whitta-Jacobsen. Introducing Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill. Handouts!

Sisältö

Solowin kasvumalli eri variaatioin, R&D, työttömyyden ja tuotannon vaihtelut, inflaatio-odotukset, rahapolitiikka...

Todelliset esitiedot

Kaavoja saa pyöritellä. Derivointia ja differenssiyhtälöitä.

Kurssin käytännöt

Luennot + harkat

Suoritustavat

Kaksi tenttiä, harkoista bonuspisteitä.

Työläys

Melko työläs kurssi. Paljon asiaa. Moni reputti tentit ainakin ekalla kerralla.