Makrotalousteorian kurssi

ECOK-213 TA4a Makrotaloustiede I, 5 op ja ECOK-214 TA4b Makrotaloustiede 2, 5 op

WebOodi-linkit: Makrotaloustiede I, Makrotaloustiede II.

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen sekä vanhaa että uutta kandia suorittaville.

Syksystä 2017 alkaen kurssi on jaettu kahteen 5 opintopisteen osaan, TA4a Makrotaloustiede I ja TA4b Makrotaloustiede II (ECOK-213 ja ECOK-214).

Jos suoritat vanhaa kandia, voit korvata näillä uusilla kursseilla vanhan, 10 op:n TA4a-kurssin.

Jos suoritat uutta kandia ja olet suorittanut vanhan 10 op:n TA4a-kurssin, voit korvata sillä uudet 5 op:n kurssit.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Burda M & Wyplosz C: Macroeconomics, A European Text

Kurssin varsinainen materiaali on luennoijan (keväällä 2018 Juha Tervala) opetuskalvot. Kurssi on siis lähtökohtaisesti mahdollista suorittaa avaamatta kirjaa kertaakaan.

Kirja on selvästi laajempi kuin mitä kurssista läpi pääseminen edellyttää. Kirjan pitkän aikavälin talouskasvua koskevia osioita ei käsitellä lainkaan. Vastaavasti luennoilla saatetaan käsitellä joitain ajankohtaisia teemoja yksityiskohtaisemmin kuin kirjassa.

Kirjaa on joinain vuosina ollut hankalaa löytää kirjastoista. Sen lukeminen voi tuntua hitaalta, koska jokaisella sivulla vaikuttaa olevan paljon asiaa. Kirjan laatikoissa usein tarkastellaan teoriaa tosimaailmassa: ne voivat olla kiinnostavia, mutta eivät mitenkään välttämättömiä kurssin suorittamisen kannalta.

Sisältö

Makrotalousteorian perusteet lyhyellä aikavälillä, eli suhdannevaihteluihin liittyvät kysymykset. Kurssin ydinaluetta ovat erilaiset suhdannemallit eli IS/TR-, Mundell-Fleming- ja AS/AD-mallit. Lisäksi tarkastellaan rahoitusmarkkinoita, valuuttakursseja ja finanssipolitiikkaa.

Todelliset esitiedot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia, mutta KA1:stä on varmasti apua. Osalle opiskelijoista kurssissa on paljon kertausta aiemmista kursseista.

Kurssi on matemaattisesti hyvin helposti lähestyttävä: lukion matematiikassa opetetuilla tiedoilla derivaatasta, suorista ja logaritmista pärjää erittäin pitkälle.

Kurssin käytännöt

Periodeissa 3–4. Suositeltu suoritusvuosi on ensimmäinen opiskeluvuosi. Kummallakin kurssilla on yhteensä 20 tuntia luentoja, 3 x 2 tuntia harjoituksia, luennoija Juha Tervala.

Laskareista täytyy suorittaa 50%, jotta voi osallistua kurssikokeisiin. Jos on tehnyt 90 % laskareista ja pääsee kokeista läpi, saa yksikköä paremman arvosanan.

Suoritustavat

Kurssikoe on paras tapa laskaripisteiden hyödyntämisen takia. Tiedekuntatentissä niistä ei ole iloa ja tedarit tuppaavat olla vaikeampia.

Työläys

Kurssi ei ole kovinkaan työläs verrattuna siitä saataviin 10 opintopisteeseen. Kurssikokeessa olleet kysymykset ovat yleensä olleet vuodesta toiseen hyvin samanlaisia kuin aiemmat koe- ja harjoitustehtävät. Käymällä ne läpi ja tekemällä laskarit vasemmalla kädellä kurssista pääsee halutessaan läpi hyvin pienellä panostuksella.

Kurssiin kannattaa kuitenkin panostaa enemmän kuin pelkkä läpipääsy edellyttää, koska se on yksi taloustieteen bread and butter -kursseista. Samoihin asioihin siis törmää hyvin todennäköisesti uudelleen myöhemmin.