Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on valinnainen kaikissa kandiohjelmissa.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Luentomateriaali (prujut).

Sisältö

Kurssilla laajennetaan vektoriavaruuden, aliavaruuden ja sisätulon käsitteitä abstraktimmiksi: nyt vektorit voivat olla muutakin kuin reaalilukujonoja, esimerkiksi funktioita. Kokonaan uusina asioina opitaan erityisesti lineaarikuvaukset ja niiden yhteys matriiseihin.

Kurssi on erittäin hyödyllinen myöhempien opintojen kannalta. Jos haluat opiskella matematiikkaa tai tilastotiedettä yhtään pidemmälle, tämän kurssin tiedot on käytännössä pakko opiskella jotenkin.

Todelliset esitiedot

Linis I. Kurssista Johdanto yliopistomatematiikkaan voi olla hyötyä, jos todistaminen on vierasta.

Kurssin käytännöt

Luentoja 4 tuntia viikossa sekä kerran viikossa Kumpulaan palautettavat laskuharjoitustehtävät. Harjoituksiin saa apua Kumpulassa ohjaajilta, ks. tarkemmin kurssisivulta.

Suoritustavat

Kurssikoe, johon saa lisäpisteitä harjoituksista.

Työläys

Kurssi ei ole aivan yhtä helppo kuin Linis I, mutta edelleen selvästi kevyimmästä päästä matikan kursseja – osin siksi, että opetusta on tietoisesti kehitetty helposti omaksuttavaksi.