Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen kaikissa kandiohjelmissa. Sitä ei voi korvata muilla kursseilla.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Luentomateriaali (prujut). Jos prujut tuntuvat turhan yksinkertaisilta ja pintapuolisilta, kannattaa hankkia hyvä alan kirja (kurssisivuilta löytyy suosituksia). Myös Honkasalon vanha kurssimateriaali voi olla hyödyllinen.

Sisältö

Lineaarialgebran ja matriisilaskennan alkeita: (reaali)matriisit, (reaaliset) vektoriavaruudet ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen Gauss-Jordanin menetelmällä. Kurssin keskeisin käsite on vapaus, jota tankataankin sitten aimo tavalla.

Kurssilla rakennetaan työkalupakkia, jota tarvitaan mm. analyysissä, differentiaaliyhtälöissä, todennäköisyyslaskennassa, tilastotieteessä jatkuvasti. Kurssin merkitys korostuu kunnolla vasta myöhemmin opinnoissa, joten peruskäsitteet kannattaa opetella hyvin (jopa paremmin kuin arvosana 5 sinänsä vaatii).

Huom. vaikka Gauss-Jordanin menetelmään käytetään kurssin alussa kohtuullisesti aikaa, et välttämättä tarvitse sitä yhdessäkään käytännön laskussa kurssin jälkeen. Se on lähinnä teoreettinen apuväline.

Todelliset esitiedot

Lukion matematiikka (lyhyt tai pitkä).

Kurssin käytännöt

Luentoja 4 tuntia viikossa sekä kerran viikossa Kumpulaan palautettavat laskuharjoitustehtävät. Harjoituksiin saa apua Kumpulassa ohjaajilta, ks. tarkemmin kurssisivulta.

Suoritustavat

Kurssikoe, johon saa lisäpisteitä harjoituksista.

Työläys

Kurssi on ylivoimaisesti helpoimmasta päästä matematiikan kursseja. Osalle se voi tuntua jopa hämmentävän helpolta; kurssia on tietoisesti suunniteltu niin, että se tarjoaisi uusille opiskelijoille pehmeän laskun matematiikan opiskeluun.

Muuta

Kurssia opettaa Johanna Rämö, joka on erikoistunut matematiikan opetuksen tutkimukseen. Rämön oma opetustyyli jakaa jonkin verran mielipiteitä. Oli henkilöstä mitä mieltä tahansa, kannattaa kuitenkin kuunnella, mitä hän sanoo opiskelusta ja opetuksesta, koska taustalla on yleensä kovaa tutkimusta.