Kaupunkitalous

ECOK-253 TA5 Mikrotaloustieteen erikoiskurssi 3, 5 op

Kurssin WebOodi-sivu, vuoden 2016 kurssisivu.

Opetettu aiemmin mm. tunnuksella TA5d Kaupunkitalous.

Pakollisuus

Kurssi on valinnainen osa kandinopintoja, yksi valinnaisista TA5-kursseista.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Laakso-Loikkanen: Kaupunkitalous (Gaudeamus 2004) -kirjan luvut 1-28 ja 32

Sisältö

Kurssi käsittelee taloudellisen kehityksen ja kaupungistumisen yhteyksiä, kaupunkiverkostoja sekä kaupunkialueiden maankäyttöä. Näihin liittyen analysoidaan yritysten ja kotitalouksien sijaintivalintoja, kaupunkialueiden erikoistumista, asuntomarkkinoita sekä liikennettä ja viestintää.

Kurssilla käsitellään sekä teoreettista että empiiristä materiaalia. Taloustieteen perustiedot oletetaan tunnetuksi.

Käytännön asioita

Lukuvuonna 2017 kurssi järjestetään II periodissa, ja sen luennoi Seppo Laakso.

Todelliset esitiedot

Pääsykoekirjan (tai peruskurssin) tiedoilla pärjää.

Suoritustavat

Kurssin lopuksi järjestettävä tentti tai kirjatentti.

Työläys

Ei erityisen työläs.