Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

  ECOK-290 TA9 Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte, 6 op

  Kurssi WebOodissa

  Todelliset esitiedot

  Riittävästi opintoja, että pystyt kirjoittamaan valitsemastasi taloustieteellisestä aiheesta 15–25 sivun kypsän tekstin.

  Huomaathan, että myös äidinkielen opintojen tulee olla suoritettu ennen kurssin suorittamista.

  Kurssin käytännöt

  Opintokokonaisuudessa kirjoitetaan kandin työ, käytännössä siis kirjallisuuskatsaus.

  Kandista voi lukea vaikkapa kasvatustieteen opiskelijoiden blogista tai Lapin yliopiston oppaasta.

  Kandiohjelman johtajaa Juha Tervalaa löyhästi siteeraten: suurimmalla osalla opiskelijoista kandiksi valmistumista hidastaa tarpeeton perfektionismi ja työn loputon viilaus.

  Tutkielmalle tehdään paitsi sisällöllinen, myös kielentarkastus. Läpipääsy vaatii arvosanan 2. "Kypsyysnäytteen" katsotaan samalla tulleen suoritetuksi.