Julkinen talous

ECOK-262 TA5 Julkisen talouden erikoiskurssi 1, 5 op

Kurssin WebOodi-sivu ja vuoden 2016 kurssisivu.

Pakollisuus ja siirtymäsäännökset

Kurssi on valinnainen osa kandin opintoja, yksi valinnaisista TA5-kursseista.

Kurssi on tarkoitus järjestää lukuvuonna 2017–2018 periodissa IV (huolimatta sitä aiemmin pitäneen professori Markus Jäntin irtisanoutumisesta).