International Economics

ECOK-259 TA5 Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 1, 5 op

Tällä nimellä on opetettu joskus vuosituhannen alussa KA6a-kurssia.

Pakollisuus ja siirtymäsäännökset

Nykyisin tämänniminen kurssi on valinnainen osa kandivaiheen opintoja, eräs valinnaisista TA5-kursseista. Kurssin kuvauksia: syksyn 2016 kurssi, WebOodi.

Syksyllä 2017 kurssin luennoi syyskuussa Fidelis Landy.