Ekonometria

ECOK-216 TA7a Ekonometria I, 5 op ja ECOK-217 TA7b Ekonometria II, 5 op

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on pakollinen sekä uutta että vanhaa kandia suorittaville.

Syksystä 2017 alkaen kurssi on jaettu kahteen 5 opintopisteen osaan, TA7a Ekonometria I ja TA7b Ekonometria II (ECOK-216 ja ECOK-217).

Jos suoritat uutta kandia (olet aloittanut syksyllä 2017 tai siirryt uuteen kandiohjelmaan) ja olet suorittanut vanhan 10 op:n TA7-kurssin, voit korvata sillä uudet 5 op:n kurssit.

Jos suoritat vanhaa kandia, voit korvata näillä uusilla kursseilla vanhan, 10 op:n TA7-kurssin.

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Stock, J. H. & Watson, M. W.: Introduction to Econometrics (2nd ed.), osat 1 ja 2 (eli luvut 1-9).

Pätevä kirja, jossa käydään asiat mahdollisimman perinpohjaisesti ja havainnollisesti läpi. Paljon esimerkkejä ja melko vähän matemaattista teoriaa.

Todelliset esitiedot

Tilastotieteen keskeisimmät kurssit on hyvä olla käytynä, jotta tietää jotain tilastollisesta testaamisesta ja lineaarisesta regressiosta. Matemaattisesti kurssi ja kirja eivät ole kovinkaan haastavia.

Kurssin käytännöt

Huomaathan, että kurssit opetetaan nykyisin periodeissa I ja II. (Aiemmin opetusperiodit olivat III ja IV.) Suositeltava suoritusajankohta on kolmas opiskeluvuosi.

Kummallakin kurssilla on yhteensä 18 tuntia luentoja ja 6–8 tuntia laskareita. Kurssia opettaa Jani Luoto.

Suoritustavat

Kurssikoe.

Työläys

Laskarit, joista suurin osa on kirjan tehtäviä, ovat pääosin kohtalaisen helppoja. Jos testaamisen (lähinnä t-testi) ja lineaarisen regression sisäistää kunnolla, pääsee jo pitkälle.