Differentiaaliyhtälöt I

MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I, 5 op

Järjestetään nykyisin syksyisin.

Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

Kurssi on valinnainen kaikissa kandiohjelmissa. Kurssin käyminen on kuitenkin erityisen suositeltavaa, jos suoritat Matemaattisen analyysin kurssien ("sivuaineopiskelijoiden kurssit") sijaan matematiikan perusopinnot (MAT110 eli ns. pääaineopiskelijoiden kurssit).

Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

Kurssilla on käytössä luentomateriaali, jota edes kurssin kaikki opettajat ja ohjaajat eivät ole pitäneet erityisen onnistuneena. Jos materiaalia on vaikea seurata, kannattaa suosiolla hankkia mikä tahansa alan englanninkielinen kirja (kurssisivuilta löytyy ehdotuksia). Suomenkielisistä materiaaleista voi kokeilla esimerkiksi Aallon vastaavan opetuskokonaisuuden monistetta.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä melko käytännönläheisesti. Pääpaino on ratkaisumenetelmissä. Varsinainen teoria on jätetty suosiolla jatkokurssille.

Tämä kurssi sisältää osin samoja asioita, joita on käsitelty aiemmin Taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssilla, jota ei enää opeteta.

Todelliset esitiedot

On hyvä, jos kurssin aloittaessaan tietää, mitä ovat osittaisderivaatta ja kompleksiluvut, mutta ilmankin pärjää – periaatteessa vaikka lukiotiedoilla. Olennaista on, että osaa integroida hyvin.

Kurssin käytännöt

Yleensä järjestetty normaalina harjoituskurssina (luentoja ja laskuharjoitustilaisuudet).

Suoritustavat

Kurssikoe, johon saa lisäpisteitä tehdyistä harjoitustehtävistä. Kokeessa ei yleensä ole sallittu laskimia tai taulukoita.

Työläys

Kurssi on kohtuullisen kevyt, erityisesti jos on opiskellut aiemmin diffisyhtälöitä Analyysin kursseilla.