Asiantuntijataidot

  ECOK-610 TA2 Asiantuntijataidot, 5 op

  Kurssin WebOodi-sivu.

  Kurssia ei ole aiemmin järjestetty, joten tenttiarkistoakaan ei ole vielä kertynyt. Mahdollisesti kurssin Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely tenteistä saa osviittaa.

  Siirtymäsäännökset ja pakollisuus

  Kurssi on pakollinen uudessa kandiohjelmassa. Kurssia ei kannata käydä, jos suoritat vanhaa kandia. Tarkemmin:

  • Jos suoritat uutta kandia (olet aloittanut syksyllä 2017 tai siirtynyt uuteen kandiohjelmaan) etkä ole suorittanut aiemmin TA2-kurssia, käy normaalisti tämä kurssi.
  • Jos suoritat uutta kandia ja olet aiemmin suorittanut vanhan kurssin TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, voit korvata kurssin TA2 Asiantuntijataidot sillä.
  • Jos suoritat vanhaa kandia, älä käy kurssia TA2 Asiantuntijataidot. Jos et ole käynyt aiemmin vanhaa kurssia TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, voit korvata sen käymällä kurssin TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely.

  Kirjallisuus ja/tai muu materiaali

  Vierailevien luennoijien luentokalvot. Vanhoilla TA2-kursseilla osa luentokalvoista ei välttämättä ole auennut kovinkaan hyvin itsenäisesti (ilman, että luennoija samalla selittää, mitä kalvossa esitetään).

  Jos tähtäät tenttiin, tällä ei ole suurta väliä. Jos tentin laatija ei ymmärrä, mitä luentokalvolla halutaan sanoa, ei hän siitä kysy tentissäkään.

  Sisältö

  Vanhoilla TA2-kursseilla ei ole yleensä ollut tarkkaa teemaa. Käsiteltävät alueet ovat vaihdelleet sen mukaan, keitä kurssin järjestäjät ovat saaneet luennoijiksi.

  Uuden kurssin on tarkoitus tarjota sinulle kaksi asiaa:

  • Ikkuna vierailevien ekonomistien erityisalaan (esimerkiksi keskuspankin rahapolitiikka, eläkejärjestelmä, kasvuteoria tai digitalisaatio)
  • Tukea ja kannustusta sen pohtimiseen, mitä eri ekonomistit tekevät, mitä itse haluat työksesi tehdä ja mitä se tarkoittaa opintojesi kannalta.

  Usein vierailevat ekonomistit ovat olleet hyvin korkeatasoisia puhujia (esim. liikepankkien ja vakuutuslaitosten pääekonomisteja tai Suomen Pankin johtavia asiantuntijoita, Raimo Sailas, Matti Pohjola, Sixten Korkman, jne.).

  Aiemmista vuosista poiketen ekonomistien lisäksi kurssilla käy puhumassa myös muutama heppuli urapalveluista. Heidän on tarkoitus antaa vähän käytännönläheisempiä vinkkejä esimerkiksi urasuunnitteluun, työnhakuun ja sen serlaiseen. Aiemmin vastaavia luentoja kuului pakolliseen kurssiin Valtiotieteilijä työelämässä, jota ei enää järjestetä.

  Todelliset esitiedot

  Ei todellisia esitietoja. Pieni osa luennoista saattaa avautua astetta paremmin, jos olet suorittanut muita taloustieteen kursseja.

  Kurssin käytännöt

  Vain luennot.

  Suoritustavat

  Loppukoe.

  Työläys

  Lähtökohtaisesti kurssi ei ole ollut työläs: riittää istua luennot läpi ja ymmärtää kuulemansa. Suurin osa luennoista ei ole kovin vaikeaselkoisia.